Mạch Mềm Nano Bạc

Đặc Tính sản phẩm:

Vật liệu: PET ( làm việc trong môi trường hóa chất, nhiệt độ cao )

Băng keo: 3M nhập khẩu

Mực Bạc: Dẫn điện tốt, trở kháng nhỏ

Phím Bấm: Meta Dome / Poly Dome

Rắc kết nối với mạch pcb: Chuẩn 2.54mm