CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL

  • Sản xuất Decal mặt máy
  • Sản xuất Decal nút nổi
  • Sản xuất Mạch mềm Meta Dome
  • Sản xuất Mạch mềm Poly Dome
  • Sản xuất Tem Mác máy, động cơ
  • Sản xuất Tem inox ăn mòn
  • Sản xuất Tem bảo hành sản phẩm
Chi tiết